DELIVERY 

We cooperate with the following shipping companies:

Glavdostavka 

Avtotreiding 

PEK 

Ratek 

ZhelDorEkspeditsiya 

Delovye Linii

 

TYPES OF PACKAGING